Press release

SPUR OP TOER

June 26, 2017

Die hoofbestuur van Spur beplan om die land te deurkruis op soek na feite en inligting.

Ons het besef dat ons die afgelope paar maande nie na ons kliente geluister het nie. Die onlangse konfrontasie tussen twee kliente in `n Spur, en die gevolglike reaksie, het `n kragtige boodskap tuisgebring, nl dat ons gehoor moet gee aan ons kliente se behoeftes en hul frustrasies.

Ook aanvaar ons dat ons erkenning moet gee aan die mening en sentimente van beide die publiek en ons konsessiehouers met betrekking tot die insident en ons optrede. Hiermee vra ons dan ook onvoorwaardelik om verskoning aan enige persoon of gemeenskap wat eksepsie geneem het teen ons optrede en sal in die toekoms verseker dat daar ’n regverdige verhoor plaasvind voor enige oordeel of uitspraak gemaak word.

Ons het die sosiale media reaksie met betrekking tot die insident ontleed asook ons eie optrede sodat dit aangespreek en reggestel kan word. Ter uitvoering hiervan het Spur `n paneel deskundiges aangestel om die onlangse negatiewe reaksie in die sosiale media en van die publiek te evalueer en om aanbevelings ter regstelling te maak.

Die publieke reaksie en insette van grondvlak het Spur egter laat besluit om die werksaamhede van die paneel voorlopig op ys te sit. Ons is oortuig dat daar meer waarde daarin le om na ons konsessiehouers en die publiek – ons kliente – te luister. Vandaar die landswye toer. Wanneer alle inligting versamel is, sal `n paneel dit evalueer en aanbevelings maak.

Onmiddelike aksie is die aanstelling van`n taakspan om speelareas vir kinders veiliger te maak en addisionele personeel sal aan diens wees tydens besige periodes. Konsessiehouers sal ook opleiding ontvang in konflikhantering.

Die Spur wil nie in politieke debatte betrokke raak nie en sal fokus op dit wat hom die afgelope 50 jaar `n eg en gewilde Suid-Afrikaanse instelling gemaak het – `n plek waar families van alle gemeenskappe veilig en plesierig kan verkeer. Die lesse geleer uit die insident sal tot uitbouing van hierdie fokus dien.

Ons neem kennis dat verskeie konsessiehouers nou onder druk verkeer sonder dat hulle enigiets verkeerd gedoen het. Spur sal hulle bystaan om weer die persoonlike verhoudinge in hul onderskeie gemeenskappe te herstel. Aan hulle ook rig ons `n opregte verskoning.

Ter afsluiting bevestig ons ons erns om na ons kliente te luister en te verseker dat elke besoek aan hul Spur `n aangename herinnering sal wees.

 

Pierre van Tonder

 

Back